skip to: content | menu | language menu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie lubelskim.

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne.  Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na Stronie głównej (dane aktualne oraz średnia 24-godzinne dla PM10) oraz na stronie Raport dobowy, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.
Wszystkie średnie podawane są w µg/m3.

PM10 - 24h NO2 - 1h CO - 8h O3 - 1h SO2 - 1h SO2 - 24h
Bardzo nisko 0-20 0-40 0-2000 0-24 0-70 0-25
Nisko 20-60 40-120 2000-6000 24-72 70-210 25-50
Średnio 60-100 120-200 6000-10000 72-120 210-350 50-100
Wysoko 100-140 200-280 10000-14000 120-168 350-490 100-125
Bardzo wysoko 140-200 280-400 >14000 168-240 490-700 >125
Próg alarmowy >200 >400 >240 >700


 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft