przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie lubelskim.

     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Lublin ul.Obywatelska 55.4 110.8 45.6 22.8 642 6.42 30.6 25.5 4.7 3.76 4.7 3.76
Wilczopole 44.4 37
Biała Podlaska 22.7 11.35 51.7 43.08 8.6 6.88 8.6 6.88
Zamość 35.6 71.2 27.9 13.95 4.2 3.36 4.2 3.36
Puławy ul.Karpińskiego 21.9 10.95
Biały Słup RPN 11.1 5.55 52.2 43.5 1.1 0.88 1.1 0.88
Jarczew 46.9 39.08
  • Bardzo nisko
  • Nisko
  • Średnio
  • Wysoko
  • Bardzo wysoko
  • Próg alarmowy
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
    O3 - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    CO - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-1h - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-24h - średnia 24-godzinna
    PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.


 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft