przejdź do: treści | menu | menu języków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie lubelskim.

     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Lublin ul.Obywatelska 19.1 38.2 82.3 41.15 559 5.59 77.6 64.67 6.9 5.52 6.9 5.52
Wilczopole 75.1 62.58
Biała Podlaska 46.3 23.15 69.7 58.08 3 2.4 3 2.4
Zamość 16.1 32.2 93.7 46.85 1.8 1.44 1.8 1.44
Puławy ul.Karpińskiego 52.9 26.45
Biały Słup RPN 21.6 10.8 70 58.33 2.6 2.08 2.6 2.08
Jarczew
  • Bardzo nisko
  • Nisko
  • Średnio
  • Wysoko
  • Bardzo wysoko
  • Próg alarmowy
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
    O3 - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    CO - maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących
    NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-1h - maksymalna średnia 1-godzinna
    SO2-24h - średnia 24-godzinna
    PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.


 


© 2007 WIOŚ Lublin, projekt: CSMS, wykonanie: SimpleSoft